• about-bg
  • about-bg1
  • about-bg2

ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

Famous brand of Shandong Province

ଆମେ ସମାଧାନ ଜାତୀୟ କୁଶଳୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଗତି କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି |ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦଳ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟତ ready ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ |ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ cost ଣସି ମୂଲ୍ୟର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ |

ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ |

ଆମର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |

ISO9001 Certificate

ISO9001 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |

ISO 50001 2018(1)

ISO 50001 2018 ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |

ISO 50001 2018(2)

ISO 50001 2018 ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |

ISO14001 Certification

ISO14001
ପ୍ରମାଣପତ୍ର

OHSAS 18001

OHSAS 18001 ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |

China Anticorrosion Construction Qualification Certificate

ଚାଇନା ଆଣ୍ଟିକୋରୋସନ୍ ନିର୍ମାଣ |
ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର